Palaa kohteeseen Toiminta

Mikä Klubitalo on

Helsingin Klubitalo tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille toimintaa, työtä ja opiskelumahdollisuuksia. Olemme mielenterveyskuntoutujien, eli jäsenten, ja palkatun henkilökunnan yhdessä muodostama yhteisö. Toiminta parantaa jäsentensä elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä. Kansainvälinen Klubitalomalli tukee paluuta työelämään, koulutukseen ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa.

Helsingin Klubitalo noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä standardeja eli laatusuosituksia. Kuulumme myös kansainväliseen Klubitalojen katto-organisaatioon (Clubhouse international, CI) sekä eurooppalaisten Klubitalojen yhteisöön Clubhouse Europeen, CE

Standardit