↑ Palaa kohteeseen Toiminta

Mikä Klubitalo on

Helsingin Klubitalo tarjoaa kuntoutujajäsenilleen heidän omista tarpeistaan lähtevää työpainotteista toimintaa. Toiminta perustuu ihmisarvoon, vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoon ja toiminnalla pyritään parempaan elämänlaatuun. Tavoitteena on, että jäsenet saavuttavat kehittymismahdollisuutensa ja ovat arvostettuja työtovereina, naapureina ja ystävinä.

Helsingin Klubitalo noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä ja jatkuvasti kehittyviä standardeja eli laatusuosituksia ja on Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen (International Center for Clubhouse Development, ICCD) jäsen.

Standardit