↑ Palaa kohteeseen Toiminta

Koulutuskeskus

Koulutuskeskusten tehtävänä on tarjota eri puolilla maailmaa toimiville Klubitaloille koulutusta, joka auttaa niitä suoriutumaan tehtävästään mahdollisimman hyvin. Helsingin Klubitalo on yksi 12 kansainvälisestä koulutuskeskuksesta.

Koulutuksen keskeiset  tavoitteet

  • Klubitalomallin ymmärtäminen
  • Omien vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Suunnitelma oman talon toiminnan vahvistamiseksi
  • Koulutuskeskus pyrkii tukemaan koulutukseen osallistuvien talojen akkreditoitumista

Helsingin koulutuskeskukselta saa apua ja tukea myös akkreditoitumisprosessiin koulutuksen ulkopuolellakin

Mahtava koulutus! Paljon uusia ideoita ja vinkkejä käytännön työhön!

Vuodelle 2018 on suunnitteilla englanninkielisenä kahden viikon Klubitalokoulutus ja viikon Johtajakoulutus.

 

Lisätietoja:

trainingcenter@helsinginklubitalo.org

Marjukka Friman-Reinikka 040 777 7605
marjukka.friman@helsinginklubitalo.org

Tarja Saarinen 040 777 4088
tarja.saarinen@helsinginklubitalo.org