Toiminta

Mikä Klubitalo on

Helsingin Klubitalo tarjoaa helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille toimintaa, työtä ja opiskelumahdollisuuksia. Olemme mielenterveyskuntoutujien, eli jäsenten, ja palkatun henkilökunnan yhdessä muodostama yhteisö. Toiminta parantaa jäsentensä elämänlaatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja ehkäisee sosiaalista syrjäytymistä. Kansainvälinen Klubitalomalli tukee paluuta työelämään, koulutukseen ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa. Helsingin Klubitalo noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä standardeja eli laatusuosituksia. Kuulumme myös kansainväliseen Klubitalojen katto-organisaatioon (Clubhouse international, …

Työllistyminen

Työllistyminen Klubitalo tukee työhön haluavia kuntoutujia avoimille työmarkkinoille, kohti itsenäistä työtä, erilaisten työllistymispolkujen kautta Työllistymispolkuja yksilöllisesti – tuettu työ – työharjoittelu – siirtymätyö Tavoitteena on kuntoutujan pysyvä työllistyminen osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön. Tuki räätälöidään yksilöllisen tarpeen mukaan. Tuki on sekä kuntoutujan että työnantajan käytettävissä. Työsuhdetta koskee normaali työlainsäädäntö ( esim. koeaika) Miten kuntoutuja pääsee mukaan …

Opintojen tuki

Klubitalolla voit parantaa opiskeluvalmiuksia yhteisön ja opintovalmentajan tuella. Opiskelijoita tukee joka toinen viikko kokoontuva ryhmä ja opiskelua varten viikoittain varattu tila. Voit tutustua opiskelijoidemme kokemuksiin ja toimintaamme oppimisaiheisessa blogissamme.  Opintoneuvontaa saa opintovalmentajalta Pulpetissa joka toinen tiistai klo 13-13.45 lukuvuoden aikana. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen vilma.kettle@helsinginklubitalo.org