Koulutuskeskus

Koulutuskeskusten tehtävänä on tarjota eri puolilla maailmaa toimiville Klubitaloille koulutusta, joka auttaa niitä suoriutumaan tehtävästään mahdollisimman hyvin. Helsingin Klubitalo on yksi kahdestatoista maailman koulutuskeskuksesta.

Klubitalokoulutuksen keskeiset  tavoitteet

  • Klubitalomallin ymmärtäminen
  • Omien vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Suunnitelma oman talon toiminnan vahvistamiseksi
  • Koulutuskeskus pyrkii tukemaan koulutukseen osallistuvien talojen akkreditoitumista

Helsingin koulutuskeskukselta saa apua ja tukea myös akkreditoitumisprosessiin koulutuksen ulkopuolellakin

Mahtava koulutus! Paljon uusia ideoita ja vinkkejä käytännön työhön!

19th of February – 2nd of March 2018 two week training in English with Fountain House New York. Ask more: marjukka.friman(at)helsinginklubitalo.org

Klubitalokoulutus suomeksi 8.10.2018 alkaen. Lisätietoja myöhemmin.

Uusilla Klubitaloilla on mahdollisuus saada koko yhteisön Klubitalokoulutus omalla talolla. Tällöin koulutuskeskuksen tiimit jalkautuvat Klubitalolle. Kysy lisää!

Lisätietoja:

trainingcenter(at)helsinginklubitalo.org

Marjukka Friman-Reinikka +358 40 777 7605
marjukka.friman(at)helsinginklubitalo.org

Miia Oijennus +358 40 777 4088
miia.oijennus(at)helsinginklubitalo.org