Koulutuskeskus

Koulutuskeskusten tehtävänä on tarjota eri puolilla maailmaa toimiville Klubitaloille koulutusta, joka auttaa niitä suoriutumaan tehtävästään mahdollisimman hyvin. Helsingin Klubitalo on yksi kahdestatoista maailman koulutuskeskuksesta.

Klubitalokoulutuksen keskeiset  tavoitteet

  • Klubitalomallin selkeytyminen
  • Koulutukseen osallistuvien talojen vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Koulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma osallistuville Klubitaloille
  • Koulutuskeskus pyrkii tukemaan koulutukseen osallistuvien talojen akkreditoitumista eli laadunarviointiprosessia

Helsingin koulutuskeskukselta saa apua ja tukea  akkreditoitumisprosessiin myös koulutuksen ulkopuolellakin

”Mahtava koulutus! Paljon uusia ideoita ja vinkkejä käytännön työhön!”

 

2019 alkuvuodesta järjestimme koko yhteisön klubitalokoulutusta Nurmijärven Klubitalolla.

Seuraava suomenkielinen klubitalokoulutus on maaliskuussa 9.3 – 20.3.2020.

Lisätietoja kaikista Klubitalojen koulutuksiin liittyvistä asioista:

trainingcenter(at)eskot.org

miia.oijennus(at)eskot.org / +358 40 777 4088

tarja.saarinen(at)eskot.org / +358 40 521 4088