Koulutuskeskus

Koulutuskeskusten tehtävänä on tarjota eri puolilla maailmaa toimiville Klubitaloille koulutusta, joka auttaa niitä suoriutumaan tehtävästään mahdollisimman hyvin. Helsingin Klubitalo on yksi kahdestatoista maailman koulutuskeskuksesta.

Klubitalokoulutuksen keskeiset  tavoitteet

  • Klubitalomallin selkeytyminen
  • Koulutukseen osallistuvien talojen vahvuuksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  • Koulutuksessa laaditaan kehittämissuunnitelma osallistuville Klubitaloille
  • Koulutuskeskus pyrkii tukemaan koulutukseen osallistuvien talojen akkreditoitumista eli laadunarviointiprosessia

Helsingin koulutuskeskukselta saa apua ja tukea  akkreditoitumisprosessiin myös koulutuksen ulkopuolellakin

”Mahtava koulutus! Paljon uusia ideoita ja vinkkejä käytännön työhön!”

 

Klubitalokoulutus suomeksi 1.10.2018 alkaen. Koulutukseen ovat osallistumassa Imatran, Karjaan ja Loviisan Klubitalot.

2019 alkuvuodesta olemme järjestämässä koko yhteisön Klubitalokoulutusta Nurmijärven Klubitalolla. Muista 2019 koulutuksista tiedotamme lisää myöhemmin.

Lisätietoja kaikista Klubitalojen koulutuksiin liittyvistä asioista:

trainingcenter(at)eskot.org

Marjukka Friman-Reinikka +358 40 777 7605
marjukka.friman(at)eskot.org

Miia Oijennus +358 40 777 4088
miia.oijennus(at)eskot.org