Akkreditointi

Kaikkien maailman yli 300 Klubitalon toiminnan laatua arvioidaan. Klubitaloissa käytetään arvioinnista nimitystä akkreditointi. Käytännössä se tarkoittaa ensin syvällistä itsearviointia ja sitten ulkopuolisen laadunarvioitsijaparin käyntiä Klubitalolla, ja heidän näkemyksen ja palautteen saamista toiminnasta. Taustalla laadunarviointiprosessista pitää huolen kansainvälinen Klubitalojen katto-organisaatio Clubhouse International.

Jos talo toimii laatusuositusten (standardien) mukaisesti, se saa sertifikaatin toiminnastaan. Standardit ohjeistavat talon toiminnan sisältöä, henkilösuhteita, työllistymisohjelmaa ja niin edelleen.

Tässä blogissa kuvaamme kuinka Helsingin Klubitalo valmistautuu kansainväliseen laadunarviointiin 2017.

https://laadunarviointi.wordpress.com/